گیربکس

این آسانسورها دارای جعبه دنده هستند که به موتور الکتریکی متصل اند که قرقره ی بالابر را می چرخاند و طناب را به حرکت در می آورد. آسانسورهای گیربکس با هر دو نوع موتور DC و AC رانده می شوند و حد بالای سرعت آن به 500 فوت می رسد. در این نوع آسانسورهای کششی، […]