بالابر (مزیت ها و کاربردها)

مزیت های بالابر: یکی از مزیت های بالابر هیدرولیک با کابین نسبت به آسانسورهای کششی در مصرف برق آن است. در صورتی بالا بر رو به بالا در حرکت است الکتروموتور روشن می شود ولی در صورتی که رو به پایین باشد فقط شیر برقی تخلیه فعال می شود که کار تخلیه روغن را انجام می […]

بالابر هیدرولیک

سیستم های هیدرولیک کاربرد های مختلفی دارد. از سیستم ترمز اتومبیل گرفته تا لیفتراک چنگک دار. همه سیستم ها اصول اساسی یکسانی را استفاده می کنند. بالابر هیدرولیکی تفاوتی با یکدیگر ندارند. بالابر هیدرولیکی انواع مختلفی دارد. از قبیل: بالابر هیدرولیک خانگی ، بالابر هیدرولیکی فروشگاهی ، بالابر هیدرولیکی انبار ، بالابر هیدرولیکی نفر بر […]