آسانسور مسافربر

مصارف آسانسور مسافربر: امروزه آسانسور ها به طور قانونی در ساختمان های بلند مورد نیاز هستند، به طوری که افرادی که قادر به بالا رفتن از پله ها نیستند، به همه طبقات دسترسی پیدا کنند. آسانسور در لاتین به معنای کسی یا وسیله ای است که بالا می برد. در دهه 1640، آسانسور به معنای […]