آسانسور تخت بر

آسانسور هایی که قابلیت حمل تخت بیمار (تخت بر) را دارند باید دارای الزامات زیر باشد : 1)حداقل عرض و حداقل ارتفاع در درب کابین به ترتیب 1300 در 1100 میلیمتر باشد . 2)مجهز به سیستم کنترل سرعت ولتاژ و فرکانس متغیر باشد. 3)مجهز به دکمه بازماندن درب کابین برای مدت طولانی تر از زمان […]