شرکت فنی مهندسی پایـور آسانبر
نامی درخشان در صنعت آسانسور و بالابر
پایـور آسانبر ارایه دهنده انواع آسانسور صنعتی
فروش و نصب انواع آسانسور هیدرولیک
فروش و نصب انواع بالابر
قبل
بعدی

تعدادی از پروژه های پایـور آسانبر

نصب و راه اندازی آسانسور تخت بر کلینیك ویژه بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان

نصب و راه اندازی آسانسور تخت بر کلینیك بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

تهیه و نصب یك دستگاه اسانسور هیدرولیك اموزش و پرورش ناحیه سه اهواز

تهیه و نصب یك دستگاه اسانسور هیدرولیك شرکت نوین چوب خوزستان

تهیه و نصب آسانسور ساختمان هتل دلفین سربندر

تهیه، نصب و راه اندازی یك دستگاه آسانسور کمیته امداد امام خمینی اهواز

نصب و راه اندازی آسانسور تخت بر کلینیك ویژه بیمارستان حضرت ولیعصر خرمشهر

تهیه و نصب آسانسور تخت بر بیمارستان طالقانی اهواز

نصب و بازسازی آسانسور هیدرولیك اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی

تهیه و نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیك گمرک بندر امام خمینی

تهیه و نصب یك دستگاه آسانسور شرکت اداره گاز اهواز

نصب دو دستگاه آسانسور گنتری کرین اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی

همکاران تجاری پایور آسانبر